Головна

Шановні випускники!

Роки професійного становлення та життєвих випробувань відділяють нас від останнього заняття в аудиторії та церемонії вручення дипломів. Чи пам’ятаєте ви свої студентські роки, які провели в нашому навчальному закладі? Змінювалися його назви (ІДПІ, ІДГУ), університет розвивався, ставав потужною вищою школою, на базі якої здійснюється підготовка фахівців, у тому числі і іноземних громадян. Студенти університету мають можливість одночасно здобувати дві спеціальності, що є надійною запорукою їх конкурентноздатності як в Україні, так і за кордоном, оскільки по закінченню вони зможуть отримати диплом європейського зразка.

Нашим  найбільшим багатством  є наші випускники. Ми завжди пам’ятаємо вас, раді вашим успіхам, пишаємося вашими досягненнями. Відтак, звертаємось до вас, наші дорогі випускники, незалежно від географії вашого перебування, посад, кар’єрного зросту – залишайтеся нашими, не байдужими до наших свят, проблем, здобутків.

У 2020 році наш університет відсвяткує свій 80-річний ювілей. З ініціативи групи випускників та за підтримкою ректорату при університеті створюється Асоціація випускників Ізмаїльського державного гуманітарного  університету.

Мета її створення – об’єднання зусиль випускників усіх поколінь для розвитку університету, збереження та примноження його традицій і духовних цінностей; захист законних соціальних, економічних, творчих та інших інтересів своїх членів.

Головними цілями асоціації є: сприяння Ізмаїльському державному університету у формуванні єдиного науково-навчального комплексу, що відповідає за своїм рівнем провідним вітчизняним і закордонним класичним університетам; підвищення ефективності використання інтелектуального потенціалу випускників університету і можливостей нашого навчального закладу з питань підготовки і перепідготовки  кадрів у інтересах України.

Серед цілей Асоціації:

 1. Встановлення постійного дієвого зв’язку з випускниками університету, в тому числі з тими, які живуть і працюють за кордоном.
 2. Створення бази даних про випускників різних років для встановлення і розвитку зв’язків, обміну інформацією і сприяння у працевлаштуванні.
 3. Підвищення престижу університету як провідного навчального закладу світового рівня.
 4. Сприяння підтримки дружніх, професійних та культурних зв’язків між випускниками Університету.
 5. Залучення випускників до суспільного життя Університету.
 6. Підтримка іміджу та презентація діяльності Університету, використовуючи досягнення випускників для розвитку навчально-виховного процесу та матеріально-технічної бази Університету.
 7. Зміцнення партнерських стосунків між членами Асоціації, як у межах Україні, так і за кордоном.
 8. Сприяння професійній орієнтації і підбору талановитої, творчої молоді для вступу в Університет.
 9. Сприяння у створенні умов для гармонійного розвитку особистості студентів і студентського самоврядування.
 10. Розширення зв’язків і стосунків Асоціації з іншими навчальними закладами.
 11. Сприяння участі членів Асоціації в міжнародних програмах навчання.
 12. Сприяння поліпшенню змісту освіти, якості і ефективності підготовки фахівців.
 13. Сприяння стійкому зворотному зв’язку між випускниками та Університетом з метою своєчасного реагування на зміни до вимог щодо підготовки спеціалістів.

Ми впевнені, що діяльність Асоціації започаткує важливий етап у розвитку рідного університету, а спільні зусилля випускників різних поколінь, використання їх значного потенціалу сприятимуть зростанню його престижу.

Сподіваємося, що сучасні комунікаційні засоби дозволять нам швидко створити базу даних випускників і забезпечать їх постійний зв’язок з університетом.
Запрошуємо усіх, хто пам’ятає і цінує роки, проведені в стінах рідної альма матер, стати членом Асоціації випускників Ізмаїльського державного гуманітарного університету!

 

Анкета випускника